Lista aktualności Lista aktualności

KONFERENCJA - WYZWANIA DLA SZKÓŁKARSTWA

Na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Bielawy w Nadleśnictwie Dobrzejewice, będą dyskutować o przyszłości szkółkarstwa w Polsce.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu zaprasza na konferencję pn. ,,Wyzwania dla szkółkarstwa kontenerowego wobec zmian klimatycznych'' pod Patronatem Honorowym Pana Józefa Kubicy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, która odbędzie się w dniach 6 i 7 października 2022 roku w Toruniu.

Zmieniające się warunki środowiskowe, wpływające na klimat Ziemi, mają wieloaspektowe działanie zarówno na stabilność ekosystemów leśnych, jak i możliwości dalszego ich użytkowania. Na przestrzeni dziejów lasy borykały się z różnymi wyzwaniami wynikającymi z zakłóconego oddziaływania czynników abiotycznych, jednak obecnie obserwowane zjawiska występują z coraz większym nasileniem.

W związku z tym istnieje potrzeba opracowania działań adaptacyjnych w stosunku do obszarów leśnych, tak aby zachować ciągłość ich istnienia
i  zapewnić zrównoważone korzystanie z zasobów przyrodniczych przez człowieka w postępujących zmianach klimatycznych
. Pojawiające się okresowo zmienne warunki pogodowe oraz związane z nimi zjawiska klęskowe wpływają na coraz większe zainteresowanie technologią produkcji sadzonek w kontenerach.

Jednym z założeń konferencji będzie ukazanie zmian klimatycznych jako czynnika dostosowującego leśne szkółki kontenerowe do aktualnych potrzeb lasu.

Spotkanie ma również umożliwić wymianę doświadczeń na poziomie międzynarodowym w zakresie rozwiązań związanych z produkcją wysokiej jakości materiału sadzeniowego.

Dodatkowym elementem konferencji będzie sesja terenowa w Nadleśnictwie Dobrzejewice skupiająca się na doświadczeniach związanych z produkcją, a także uprawami i młodnikami założonymi z sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym.

Rejestracja na konferencję za pomocą formularza online lub pod numerem telefonu: 793 016 944. Udział w konferencji zostanie potwierdzony e-mailem (na adres mailowy podany w formularzu lub telefonicznie).