Lista aktualności Lista aktualności

Ocena końcowa bardzo dobra

Jest wrzesień. Rok szkolny rozpoczęty. Dobry czas, by skupić się na ocenach.

Tu nie ma miejsca na prowizorkę. W tym roku, Nadleśnictwo Dobrzejewice przeszło wnikliwą kontrolę funkcjonowania jednostki. Prawdziwy test na kompetencje. Kilku inspektorów. Kilka miesięcy wnikliwych analiz. Ocenie podlegało wiele zagadnień, zgodnie z przyjętą w Lasach Państwowych tematyką kontroli okresowych.

Wyniki

Z przyjemnością możemy poinformować, że test ten zdaliśmy. I to z najwyższą, bardzo dobrą notą!

Dnia 26 września, na Szkółce leśnej Bielawy odbyła się narada pokontrolna, której przewodniczył Pan Ireneusz Jałoza, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Wyniki kontroli zaprezentowała grupa inspektorów z Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP wraz z kierownikiem zespołu kontrolnego, Panem Tomaszem Czarneckim. W naradzie uczestniczyli wszyscy pracownicy Nadleśnictwa Dobrzejewice, z Nadleśniczym Pawłem Nasem na czele.

Pół żartem, pół serio

-„Bardzo nudne wyniki kontroli” – tak kolejne „piątki” z poszczególnych omawianych w trakcie narady działów - komentował żartobliwie dyrektor Ireneusz Jałoza.

Z przedstawionej przez inspektorów prezentacji niezbicie wynikało, że nie mogło być inaczej. Stan posiadania, hodowla lasu, ochrona lasu, ochrona przyrody, działalność ekonomiczno-finansowa, organizacja nadleśnictwa i inne - prowadzone były na najwyższym poziomie.

Jest to efekt pracy wszystkich pracowników. Tym nie mniej, trzem wybranym z nich dyrektor wręczył szczególne wyróżnienia. Na ręce zaś wieloletniego nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzejewice - złożył gratulacje i podziękowania.

Plan na 100%!

- „Niezmiernie cieszy fakt, uzyskania przez nadleśnictwo maksymalnej oceny z działu urządzanie lasu” – podkreślił Lech Niesłuchowski, Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Plan urządzenia lasu (PUL) to podstawowy dokument, na podstawie którego gospodaruje każde nadleśnictwo, zatwierdzany decyzją ministra środowiska na okres 10 lat. Co to zatem oznacza? Znaczy to nic innego, jak tylko że lasy w Nadleśnictwie Dobrzejewice mają się bardzo dobrze. Wycinane są równomiernie i zgodnie z zatwierdzonym przez ministra planem. Świadczą o tym nie tylko wyniki kontroli, ale i realizacja kilku już kolejnych planów urządzenia lasu, ,,zamykana" w stu procentach. Dobrzejewickie lasy są dobrze wyhodowane i pielęgnowane. Inspektorzy fakt ten sprawdzili i potwierdzili w terenie.

Szkółka kontenerowa zobowiązuje

Bardziej terenowo przebiegała druga część pokontrolnego spotkania. Nadleśniczy Paweł Nas przedstawił gościom infrastrukturę szkółki i zaprezentował produkowane tam sadzonki. Szkółka Bielawy, oprócz potrzeb Nadleśnictwa Dobrzejewice, zaopatruje w materiał sadzeniowy nadleśnictwa z Borów Tucholskich, dotknięte nawałnicą z sierpnia 2017 roku. To prawdziwy potentat produkcyjny, którego możliwości wciąż są poszerzane. Wyhodowana tu trzymiesięczna sadzonka, budzi zachwyt i niedowierzanie nawet u największych sceptyków.

Las jest w dobrych rękach. A profesjonalizm i pasja to motto dobrzejewickich leśników.