Lista aktualności Lista aktualności

Wspieramy OSP

Uroczystość strażacka i podziękowania od leśników

W środę, 18 stycznia przy okazji uroczystego przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrzejewice Sylwester Tułodziecki wręczył Prezesowi OSP Panu Stanisławowi Jagielskiemu czek o wartości 5 tys. zł. Kwota przeznaczona dla strażaków ochotników to wyraz wdzięczności leśników za trud i zaangażowanie braci strażackiej w ochronę lasów. Miejscowość Brzeźno znajduje się pośród lasów, które okalają miejscowe gospodarstwa. Sąsiedztwo łatwopalnych, sosnowych lasów nadleśnictwa to zagrożenie dla miejscowej ludności i ich dobytku.  

Przekazana kwota w sposób symboliczny podkreśla współpracę jaką leśnicy i strażacy czynią dla wspólnego dobra. W uroczystym strażackim spotkaniu noworocznym spotkaniu wzięli udział m.in. nadbryg. Jacek Kaczmarek - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Aneta Jędrzejewska-Sulińska - członek Zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, Maria Kulig -  Wicestarosta Lipnowski, Jarosław Herbowski - prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Jerzy Fydrych - wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zbigniew Agaciński - prezes Związku OSP RP w powiecie lipnowskim oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, druhowie i emerytowani druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, wójtowie, samorządowcy i społecznicy z terenu powiatu lipnowskiego.

Na spotkaniu nie zabrakło leśniczych okolicznych leśnictw: Jankowo, Komorowo i Wąkole.  

Odznaczenie z rąk starszego chorążego w stanie spoczynku otrzymał Naczelnik OSP w Brzeźnie Pan Jerzy Kolczyński.

Przyjmowany do OSP w Brzeżnie ciężki samochód gaśniczy był dotychczas użytkowany w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Na mocy decyzji Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego sprzęt ten został przekazany do jednostki, gdzie wóz spełniać winien parametry umożliwiające gaszenie pożarów w terenie trudnym i niedostępnym takim jak lasy. Jednocześnie tego samego dnia, jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie otrzymała nowy sprzęt w postaci ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu Volvo, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego Mitsubishi oraz łodzi ratowniczej typu RIB wraz z silnikiem Suzuki i kompletnym wyposażeniem.

Inwestycje niewątpliwie w sposób znaczący podniosą potencjał ratowniczy i gotowość operacyjną jednostek zarówno PSP jak i OSP.  

Więcej zdjęć w FOTOGALERII