Lista aktualności Lista aktualności

Zakaz wstępu do lasu przedłużony

Na podstawie dzisiejszego Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzejewice, zakaz wstępu do lasu obowiązuje do dnia 31 października

W związku z dużym rozmiarem szkód w lesie, jakie wystąpiły w Nadleśnictwie Dobrzejewice w nocy z dnia 14 na 15 lipca, zakaz wstępu do lasu zostaje przedłużony.

Wiele drzew wymaga jeszcze uprzątnięcia, szkody są rozproszone na dużym terenie. Niektóre drzewa są „zawieszone”, stwarzają zagrożenie. Nawet te drzewa, które nie wykazują żadnych oznak złamania, przewracają się ze względu na naderwane korzenie. Prosimy nie ryzykować życiem i zdrowiem swoim oraz swoich najbliższych. Nadleśnictwo kontynuuje prace związane z usuwaniem skutków wichury.

Przypominamy, że zakaz dotyczy:

  • Leśnictwa Brzozówka – tylko w oddziałach 13A i 13B (Szembekowo).
  • Leśnictwa: Wylewy, Dąbrówka, Jankowo, Wąkole, Bobrowniki, Komorowo, Łochocin.

Aktualna mapa zakazu wstępu do lasu dostępna jest na mapie Banku Danych o Lasach.

Są to lasy na terenie gmin: Obrowo, Czernikowo, Lipno, Miasto Lipno, Bobrowniki, Fabianki.

Chociaż część lasów Nadleśnictwa Dobrzejewice jest chwilowo niedostępna do odwiedzania, to na szczęście przyroda okolic Torunia ocalała od skutków tamtej feralnej burzy.

Zapraszamy zatem do lasów położonych w pozostałych leśnictwach: Czernikowo, Osiek, Obrowo, Brzozówka czy Bielawy.