Wydawca treści Wydawca treści

Królowa jest tylko jedna

Bogactwo wielu gatunków roślin i drzew w lesie powoduje, że możemy cieszyć się ich różnorodnością.  Mimo tego spacerując po lesie możemy zauważyć jeden z najbardziej charakterystycznych gatunków panujących w lesie. Jest to sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.). W Polsce drzewostany z sosną jako gatunkiem panującym przeważają na terenach nizinnych, a jej udział w całym kraju przekracza 67%.  Znaczne obszary drzewostanów sosnowych  w Polsce to efekt wielkopowierzchnioweych powojennych nasadzeń. Wtedy odbudowa kraju była priorytetem. Dlatego część z posadzonych wtedy lasów podlega dziś przebudowie polegającej na wprowadzaniu coraz więcej innych gatunków do lasu. 

Wraz ze wzrostem lesistości kraju, wzrasta również różnorodność gatunkowa. Niestety na efekty będziemy musieli poczekać jeszcze wiele lat.

Ale...

Przyczyna, dla której od zawsze właśnie sosny królują w polskich lasach, jest prozaiczna. Aż 75 proc. leśnych zasobów Skarbu Państwa rośnie na glebach V–VI klasy i niewiele z tym da się zrobić. Dlatego na bielicowych, uboższych siedliskach przybędzie też mało wymagających brzóz. Żyźniejsze tereny leśnicy przeznaczyli przede wszystkim dla dębów, buków i jodeł.