Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Dobrzejewice
Nadleśnictwo Dobrzejewice
56 674 25 00
56 674 25 01

 

Zawały 101
87-123 Dobrzejewice
_________________________________

Telefon do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego:
56 674 25 25

_________________________________

NIP 879-018-04-59

REGON 870530000

Nr konta bankowego: 25 1130 1075 8100 0000 0001 1283

_________________________________

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest - pgl_lp_1205/skrytkaESP

_________________________________

W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje Nadleśniczy, a w razie jego nieobecności Zastępca Nadleśniczego, w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do godź. 16.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty.
(w przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, skargi i wnioski przyjmowane są odpowiednio w pierwszy dzień roboczy)
Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie skarg i wniosków jest Pani Anna Mirecka (lub osoba ją zastępująca) – Sekretariat.

Nadleśniczy
Jacek Wołoszyk
56 674 25 00
Zastępca nadleśniczego
Ireneusz Norbert Jałoza
56 674 25 00
Główny księgowy
Małgorzata Łowicka
606646009

Inżynierowie nadzoru

Marcin Czajka
Inżynier nadzoru Obrębu Dobrzejewice
Tel.: 56 674 25 22, kom. 606 646 015
Tomasz Myszke
Inżynier nadzoru Obrębu Wąkole
Tel.: 54 288 11 05, kom. 881 949 362

Stanowisko Sekretarza

Paweł Jeschke
Sekretarz
Tel.: 56 674 25 16, kom. 606 646 002

Posterunek Straży Leśnej

Jacek Piwoński
Starszy strażnik leśny p.o.Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 56 674 25 06, kom. 606 646 018
Michał Kopeć
Strażnik leśny
Tel.: 56 674 25 05, kom. 606 646 017

Stanowisko ds. Pracowniczych

Lidia Nass
Specjalista ds. Pracowniczych
Tel.: 56 674 25 15, kom. 609 008 972

Dział Gospodarki Leśnej

Natalia Jeschke
St. Referent ds. użytkowania lasu
Tel.: 56 674 25 10, kom. 606 646 011
Marzenna Jenny-Wiesiołek
St. Specjalista SL - ochrona lasu i przyrody
Tel.: 56 674 25 18, kom. 606 646 001
Beata Zimna-Myszke (nieobecność)
St. Specjalista SL - hodowla lasu, lasy niepaństwowe
Tel.: 56 674 25 04, kom. 534 177 475
Natalia Hopke
Specjalista SL - nasiennictwo, selekcja, szkółkarstwo i BHP
Tel.: 56 674 25 20, kom. 534 198 138
Kamila Czajka
St. Specjalista SL - urządzanie lasu, LMN, edukacja i turystyka
Tel.: 56 674 25 07, kom. 606 646 009
Kalina Kashyna
St. referent ds. stanu posiadania
Tel.: 56 674 25 08, kom. 733 143 286
Patryk Szczypiński
Specjalista SL ds. hodowli lasu i lasów niepaństwowych
Tel.: 56 674 25 09, kom. 606 646 006

Dział Admistracyjno-Gospodarczy

Anna Mirecka
Referent ds. administracji i obsługi sekretariatu
Tel.: 56 674 25 00, kom. 607 724 455
Marcelina Torkowska
Referent ds. administracji
Tel.: 56 674 25 13, kom. 606 646 005
Aldona Jurkiewicz
Referent ds. administracji
Tel.: 56 674 25 04, kom. 739-257-725

Dział Finansowo - Księgowy

Beata Tarkowska-Cieślak
Starsza księgowa
Tel.: 56 674 25 11, kom. 609 155 932
Mariola Chlebowska
Starsza księgowa
Tel.: 56 674 25 21, kom. 691 020 450
Wojciech Czerwiński
Specjalista ds. księgowości
Tel.: 56 674 25 12, kom. 534 312 364
Krystyna Wojciechowska
Księgowa
Tel.: 56 674 25 12, kom. 573 482 129

Ochrona Danych Osobowych (ODO)

Patryk Makowski
Inspektor Ochrony Danych