Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna społeczeństwa to jeden z priorytetów Lasów Państwowych. Oferta edukacyjna LP skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych. Wszystko po to, by upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej.

Każdego roku kilka tysięcy osób dowiaduje się czegoś o lesie i przyrodzie od dobrzejewickich leśników. Zarówno leśniczowie, jak i pracownicy biura Nadleśnictwa pomagają w organizacji akcji, oprowadzają dzieci i młodzież po lesie, biorą udział w pogadankach w szkołach, konkursach, udostępniają las na wszelkie imprezy o charakterze ekologicznym i rekreacyjnym.

Edukacja w Nadleśnictwie Dobrzejewice prowadzona jest dla grup zorganizowanych, po uprzednim umówieniu się na spotkanie. Rezerwacja terminu następuje TYLKO e-mailowo (poczta elektroniczna) na adres: dobrzejewice@torun.lasy.gov.pl.

Rezerwacji należy dokonać z kilkudniowym wyprzedzeniem z podaniem takich informacji jak: preferowany charakter spotkania, tematyka i forma zajęć, liczba osób, wiek uczestników oraz dane kontaktowe do organizatora wizyty (w tym numer telefonu).

Nadleśnictwo każdorazowo potwierdza ewentualne spotkanie oraz ustala szczegóły organizacyjne takie jak termin i godzinę. Preferowane są środkowe dni tygodnia (środy i czwartki).

Zajęcia w ramach spotkania edukacyjnego możliwe są po uprzednim przesłaniu lub dostarczeniu w dniu zajęć wypełnionego Oświadczenia

Druk Oświadczenia do pobrania poniżej.