Lista aktualności Lista aktualności

10 lat podsumowane

Nadleśnictwo jest w ostatnim roku Planu Urządzenia Lasu

W dniu 22 września odbyła się Narada Techniczo-Gospodarcza w trakcie której podsumowano minioną dekadę i zestawiono pierwsze dane na lata kolejne...

Zgodnie z przedstawionym na naradzie projektem nowego Planu Urządzenia (na lata 2024-2033) etat - czyli ilość drewna do pozyskania dla Nadleśnictwa Dobrzejewice - zmniejszy się o ponad 9 tyś m3.

Poza tym, wszystko inne wzrasta:  

- przeciętny wiek lasów Nadleśnictwa,

- zasobność (ilość drewna stojącego w lesie),

- ilość fragmentów lasu bez ingerencji człowieka, czyli bez wskazań gospodarczych.

Dzięki właściwej gospodarce prowadzonej przez leśników przybywa w lesie drzew innych niż sosna, a ubogie siedliska zwiększają swoją żyzność. Zostało to zbadane, pomierzone w terenie i zestawione do analiz. 

Prace nad nowym Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Dobrzejewice dobiegają końca...

Dziękujemy wykonawcom Planu - przyrodnikom o wielkiej wiedzy i doświadczeniu, pracujących w Biurze Urządzania Lasu i Godpodarki Leśnej, Oddział w Gdyni.