Lista aktualności Lista aktualności

Szkółkarstwo

Hodowla lasu obejmuje podstawowe zagadnienia wynikające z zachowania zasady ciągłości i trwałości lasu. Z prawidłową gospodarką hodowlaną ściśle związane jest nasiennictwo i hodowla selekcyjna. Chodzi o to by materiał sadzeniowy był wiadomego pochodzenia i dobrej jakości. Kolejnym etapem jest szkółkarstwo…

Nadleśnictwo Dobrzejewice posiada szkółkę leśną o nazwie „Bielawy" położoną w kompleksie leśnym obok (fot. Kamila Czajka)toruńskiego osiedla Rubinkowo.  Podzielona jest na część polową oraz kontenerową. Każdego roku w szkółce produkuje się ok. 7 milionów sztuk sadzonek. Większość stanowią podstawowe gatunki lasotwórcze: sosna, brzoza, dęby, świerk, buk, olsza, ale jest i: jabłoń, grusza, wierzba, modrzew, jarząb, głóg, klon, lipa, jesion, bez czarny, szakłak i inne, jak drzewa ozdobne: jodła jednobarwna, koreańska, żywotnik zachodni itp.


Szkółka „Bielawy" jest jedyną w regionie kujawsko-pomorskim szkółką leśna wyspecjalizowaną w produkcji sadzonek drzew z zakrytym systemem korzeniowym, w tzw. kontenerach. Uruchomiono ją w 2010 roku, przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dzięki środkom Funduszu Leśnego.

Szkółka leśna "Bielawy" jest jedyną szkółką na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu produkującą mikoryzowane sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym.
Szkółka kontenerowa Bielawy w Nadleśnictwie Dobrzejewice jest w stanie wyprodukować nawet 8 milionów sztuk sadzonek sosny. Zaopatrzona jest w zblokowane tunele foliowe i specjalistyczną linię technologiczną firmy BCC.

(Fot. Bogusław Kashyna)W pełni zautomatyzowana linia do napełniania kaset z substratem i siewu umożliwia precyzyjny wysiew z góry określonej liczby nasion. Przyjęte w tej technologii produkcji sadzonek zblokowane pojemniki (wielodoniczki) swoją konstrukcją w maksymalnym stopniu zabezpieczają przed deformacją systemu korzeniowego (listwy, szczeliny, otwory wentylacyjne), a namioty zapewniają optymalne warunki mikroklimatyczne do rozwoju wysianych sosen. W celu maksymalizacji wykorzystania linii produkcyjnej sadzonki po ok. miesiącu intensywnego wzrostu przenoszone są na zewnętrzne pole zraszania. Namiot wypełniany jest natomiast kolejnymi obsianymi kasetami. Zarówno w tunelu foliowym jak i na polu zraszania, nawożenie i nawadnianie realizowane jest za pomocą ramp deszczujących.


Choć profil produkcji to jednoroczna, mikoryzowana sadzonka sosny pospolitej, szkółka kontenerowa wykorzystywana jest także do produkcji gatunków liściastych i innych iglastych – według potrzeb.


Dlaczego sadzonka kontenerowa?


Obecnie, kontenerowa sadzonka sosny wykorzystywana jest głównie do „zadań specjalnych": odnowień i zalesień szczególnie trudnych terenów, na przykład po klęskach żywiołowych, nie tylko z terenu RDLP w Toruniu. Każda sadzonka jest mikoryzowana, czyli zapewnia się jej wsparcie, sojusznika w postaci grzyba żyjącego w symbiozie z drzewkiem.

Przy produkcji kontenerowej nie bez znaczenia jest ograniczenie stosowania chemii na szkółce oraz tzw. logistyka: uniezależnienie akcji odnowienia lasu od panującej pogody i dynamiki wegetacji (sadzenie wiosenne i jesienne).
Sadzonkę kontenerową warto stosować także ze względów ekonomicznych. Stosowanie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym wpływa na zmniejszenie rozmiaru i kosztów poprawek (zwiększa gwarancję udatności zakładanych upraw w stosunku do sadzonek z odkrytym systemem), daje to możliwość obniżenia ilości sztuk na hektar oraz skraca okres pielęgnacji gleby. Uprawy w Nadleśnictwie Dobrzejewice są tego najlepszym dowodem.