Lista aktualności Lista aktualności

Testowanie drzew leśnych

Szkółka Leśna „Bielawy” produkuje materiał sadzeniowy do zakładania upraw testujących w ramach Programu Testowania Potomstwa Drzew Leśnych.

Nadleśnictwo Dobrzejewice uczestniczy w Programie Testowania Potomstwa Drzew Leśnych od 2012 roku. To na naszej szkółce wysiewa się nasiona zebrane z najlepszych drzew i drzewostanów północnej Polski.


Czym jest Program?


Ma na celu wybór i ocenę populacji drzew gatunków lasotwórczych. Wyniki testowania posłużą optymalizacji zadań realizowanych w Lasach Państwowych w zakresie zachowania trwałości lasu i leśnych zasobów genowych.
Chodzi o to, by ulepszyć cechy użytkowe drzew: jakościowe i produkcyjne, a przede wszystkim wzmóc ich odporność na różnego typu zagrożenia.
Przez użycie nasion z najlepszych drzewostanów i drzew można uzyskać końcową produkcje o 15-20 % większą niż gdy używa się nasion bez wyboru. Drzewostany (selekcja populacyjna) i drzewa (selekcja indywidualna) z których pobierane są nasiona do Programu, pochodzą z bazy nasiennej Lasów Państwowych – są wybrane, najlepsze pod względem jakościowym i ściśle ewidencjonowane. Tworzą tzw. leśny materiał podstawowy.
Znaczenie selekcji jako podstawowego sposobu ulepszania i zwiększania produkcyjności lasów doceniano w Polsce już w latach przedwojennych. Przez użycie nasion z najlepszych drzewostanów i drzew można uzyskać końcową produkcje o 15-20 % większą niż gdy używa się nasion bez wyboru. Koncepcje rozwoju selekcji w nasiennictwie leśnym wdrażane są w formie programów, których realizacja stworzyła podstawy nowoczesnego nasiennictwa w Lasach Państwowych.


Wiemy jak


- Robicie coś dla przyszłości. To jest naprawdę ważne. – mówił Paweł Przybylski z Instytutu Badawczego Leśnictwa na zebraniu roboczym, odbytym w dniu 18.02 2014 na Szkółce Leśnej Bielawy.
Na spotkaniu zainicjowanym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych i Instytut Badawczy Leśnictwa przedstawiono zasady, etapy i wskazówki techniczne w realizacji Programu. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele czternastu Nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w: Gdańsku, Pile, Szczecinku i Toruniu, na terenie których wyznaczono powierzchnie pod uprawy testujące.
Więcej o spotkaniu tutaj.

„Jeden sieje, drugi zbiera"


Od wysiania nasion akcja testowania potomstwa sosny zwyczajnej dopiero się zaczyna. Kolejno: etykietowanie, transport, a w końcu… założenie uprawy testującej.
- Grunt do dobra organizacja. – wypowiadają się pracownicy IBL na facebookowym profilu „Dżentelmeni w zieleni".
Drzewostany wyselekcjonowanej sosny zwyczajnej są zakładane według jednolitych i szczegółowych zasad.
W kolejnych latach uprawy podlegać będą ocenie pod względem wybranych cech. Dopiero po 10 latach prowadzenia testów będzie można ocenić wartość genetyczną i hodowlaną testowanego potomstwa i zakwalifikować jako LMP (leśny materiał podstawowy) „przetestowany".


Przyczepić etykietę


Na czym właściwie polega etykietowanie?
- To nic innego jak zametkowanie każdej sadzonki – tłumaczy Sylwester Podejma, specjalista ds. hodowli i nasiennictwa w Nadleśnictwie Dobrzejewice - Dzięki temu dokładnie wiadomo z jakiego drzewa czy drzewostanu pochodzi każda sadzonka.


Etykietowanie jest jedną z najważniejszych czynności podczas całego cyklu. Tu nie ma miejsca na pomyłkę. Od tego zależy sukces i wiarygodność prowadzonych później testów. Dlatego nad poprawnością procesu etykietowania czuwają pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa.


Etykietowanie na Szkółce leśnej „Bielawy":

 

I co dalej?

- Prawie 250 tys. sztuk sadzonek sosny kontenerowej zostało wyhodowane, zaetykietowane i przetransportowane do właściwych Nadleśnictw. - informuje Wojciech Stec, leśniczy szkółkarz - Praca z testowaniem potomstwa na Szkółce leśnej Bielawy się jednak na tym nie kończy. Właśnie wysiewane są nasiona drzew matecznych do testowania w roku 2015.

Wiosna b.r. to na Szkółce Leśnej Bielawy szczególnie intensywny okres. Równolegle z realizacją Programu Testowania Potomstwa rozpoczęła się coroczna akcja odnowienia lasu – na miejscu starych wyciętych drzew, wprowadza się nowe oraz zalesia grunty nieprzydatne rolnictwu. Szkółka zapewnia gatunki i ilości sadzonek drzew i krzewów leśnych, zaprojektowane przez leśniczych do wprowadzenia nowego lasu. Jest to nie lada logistyczne zadanie.