Lista aktualności Lista aktualności

Wnioski z konferencji

Wyzwania dla szkółkarstwa kontenerowego w obliczu zmian klimatycznych.

Tak brzmiał tytuł Konferencji, która odbyła się w dniach 6 i 7 października w Toruniu. Uczestniczyli w niej międzynarodowi goście z Litwy i Czech, naukowcy z uczelni krajowych oraz szerokie grono leśników z całej Polski - w tym szkółkarze ze szkółek kontenerowych.

Organizatorem konferencji były Lasy Państwowe.

Zmiany klimatyczne są faktem. Wiedza naukowa połączona z doświadczeniem praktyków w temacie zachowania trwałości lasów w Polsce - spotkały się na wspólnym gruncie. Po pierwszym dniu prelekcji i dyskusji w sali konferencyjnej w Toruniu, drugi dzień zorganizowany został w lesie - na terenie naszego Nadleśnictwa.

Na potrzeby sesji terenowej, wszyscy uczestnicy konferencji zostali podzieleni na grupy i pojechali w las, by sprawdzić efekty wykorzystania sadzonek kontenerowych (z bryłką).

SKRÓT FILMOWY Z KONFERENCJI

By las trwał

Szkółka kontenerowa w Gospodarstwie Szkółkarskim Bielawy w Nadleśnictwie Dobrzejewice już od 12 lat hoduje mikoryzowane sadzonki drzew leśnych do zaesień i odnowień prowadzonych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Młodniki i uprawy posadzone sadzonkami wyprodukowanymi w nowoczesnej „fabryce drzew” oglądali znawcy tematu - ludzie zainteresowani wpływem zmian klimatu na stabilność lasów i ograniczeniem skutków zwiększonej ilości dwutlenku węgla w atmosferze.

Leśnicy wiedzą, że nic nie dorówna odnowieniu naturalnemu. Można je jedynie zastąpić. Propagowanie odnowienia naturalnego jest najkorzystniejszym dla środowiska działaniem, wykorzystywanym w procesie odnawiania lasu.

Nowoczesna technologia produkcji sadzonek na szkółkach kontenerowych (w większym stopniu niż na szkółkach polowych) naśladuje naturalne procesy odnawiania się lasu.

Tuż po odnowieniu naturalnym (samosiewach), które leśnicy w miarę możliwości przyrodniczych inicjują i propagują, szkółkarstwa kontenerowe jest odpowiedzią na stawiane przez leśników cele. Celem nadrzędnym jest zachowanie trwałości lasu, wspieranie jego żywotności i zdolności adaptacyjnych do następujących na naszych oczach zmian w środowisku - mówi gospodarz drugiego dnia Konferencji, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrzejewice – Sylwester Tułodziecki.

Zmiany klimatyczne, a w tym chroniczne niedobory wody, idące w parze z wielkimi obszarami skrajnie ubogich siedlisk borowych - powodują brak skuteczności podejmowanych działań z wykorzystaniem odnowień naturalnych. Na takich obszarach nawet odnowienie sztuczne z wykorzystaniem sadzonek ze szkółek polowych nie przynosi efektów na poziomie oczekiwań wysoko rozwiniętej gospodarki leśnej.

Zachowanie w stopniu jak najmniej naruszonym naturalnej budowy korzenia - od skiełkowania do posadzenia - zdaje się być w świetle przeprowadzanych badań, największym czynnikiem, który przemawia za wyższością szkółek kontenerowych nad szkółkami polowymi - dodaje Leśniczy szkółkarz z Bielaw - Wojciech Stec.

Produkcja kontenerowa gwarantuje młodym drzewom odpowiednią dynamikę wzrostu, jak również większą odporność i elastyczność w reakcji na czynniki zewnętrzne we wczesnych fazach rozwoju – uprawach i młodnikach.

Przedstawione podczas wykładów w pierwszym dniu konferencji wyniki badań, dotyczące podcinania korzeni sadzonek w trakcie polowej produkcji szkółkarskiej, jako czynnik znacząco wpływający na późniejszy prawidłowy rozwój drzew, został potwierdzony na przykładzie lasów w Nadleśnictwie Dobrzejewice. Podczas sesji terenowej, w różnych lokalizacjach i w różnych fazach rozwojowych lasów posadzonych z użyciem sadzonki kontenerowej, w warunkach porolnych, ubogich siedlisk – zaobserwowano osiągnięcie zamierzonych celów gospodarowania na tych etapach rozwoju.

W świetle argumentów

Wydaje się zatem, że szkółkarstwo kontenerowe jest  odpowiedzią i trafną reakcją na zmienne uwarunkowania klimatyczno-przyrodnicze w jakich przyszło gospodarować dzisiejszym leśnikom.

Zapraszamy do obejrzenia GALERII ZDJĘĆ 

-----------------------------------------------------------------------

  • Na terenie Lasów Państwowych funkcjonuje obecnie kilkanaście szkółek kontenerowych.
  • Szkółka w Nadleśnictwie Dobrzejewice jest jedyną tego typu w północno-zachodniej części kraju.
  • Pierwsze szkółki kontenerowe powstały w Polsce w latach 90-tych w wyniku reakcji na klęski: ekologiczne (jak w świerczynach w Górach Izerskich) i żywiołowe (ogromny pożar w Rudach Raciborskich).
  • Rozwój kontenerowej Szkółki Bielawy nastąpił także z powodu największej w historii Lasów Państwowych klęski (szkód od trąby powietrznej jaka wystąpiła w 2017 roku).
  • Szkółka w celu ponownego wprowadzenia lasu na zniszczone w 2017 roku tereny, dostarczyła 16 mln młodych drzew - sadzonek o najwyższych parametrach żywotności i jakości.