Galerie zdjęć Galerie zdjęć

Konferencja - Wyzwania dla szkółkarstwa kontenerowego w obliczu zmian klimatycznych Toruń, 6-7 października 2022 roku

Zmieniające się warunki środowiskowe, wpływające na klimat Ziemi mają wieloaspektowe działanie zarówno na stabilność ekosystemów leśnych, jak i możliwości dalszego ich użytkowania. Na przestrzeni dziejów lasy borykały się z różnymi wyzwaniami wynikającymi z zakłóconego oddziaływania czynników abiotycznych, jednak obecnie obserwowane zjawiska występują z coraz większym nasileniem. W związku z tym istnieje potrzeba opracowania działań adaptacyjnych w stosunku do obszarów leśnych, tak aby zachować ciągłość ich istnienia i zapewnić zrównoważone korzystanie z zasobów przyrodniczych przez człowieka w postępujących zmianach klimatycznych. Pojawiająco się okresowo zmienne warunki pogodowe oraz związane z nimi zjawiska klęskowe wpływają na coraz większe zainteresowanie technologią produkcji sadzonek w kontenerach. Jednym z założeń konferencji było ukazanie zmian klimatycznych jako czynnika dostosowującego leśne szkółki kontenerowe do aktualnych potrzeb lasu. Spotkanie miało również umożliwić wymianę doświadczeń na poziomie międzynarodowym w zakresie rozwiązań związanych z produkcją wysokiej jakości materiału sadzeniowego. Dodatkowym elementem konferencji była sesja terenowa w Nadleśnictwie Dobrzejewice skupiająca się na doświadczeniach związanych z produkcją, a także uprawami i młodnikami założonymi z sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym.