Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Dobrzejewice

 1. Osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.
 3. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi osoba korzystająca z miejsca postoju.
 4. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i należy przestrzegać przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 5. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują przepisy określone ustawą Prawo o ruchu drogowym.
 6. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Nadleśnictwa Dobrzejewice.
 7. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:
  1. wykonywania czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
  2. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
  3. zaśmiecania terenu,
  4. wyrzucania odpadów domowych i  komunalnych do koszy  na śmieci znajdujących się na miejscu postoju,
  5. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju,
  6. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie  z dróg  pożarowych,
  7. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej,
  8. puszczania luzem zwierząt,
  9. rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia.
 8.  Obiekt może być okresowo monitorowany.
 9.  Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać do biura nadleśnictwa: e-mail dobrzejewice@torun.lasy.gov.pl.

     Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112