Szacowanie szkód łowieckich

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych oraz przy wykonywaniu polowania, należy składać w formie pisemnej do właściwego terytorialnie Koła Łowieckiego:

 

Koło Łowieckie

Numer obwodu łowieckiego
 

Adres korespondencyjny

KŁ nr. 58 ,,SZARAK” w Bobrownikach

197, 198

Koło Łowieckie nr. 58 ,,SZARAK” w Bobrownikach,
Ignackowo 47,
87-600 Lipno

 

KŁ nr. 109 ,,ORZEŁ” we Włocławku

216

Kol. Cezary Kielecki
Popowo 63,
87-600 Lipno