Położenie

Nadleśnictwo Dobrzejewice jest jednostką administracyjno– gospodarczą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, zarządzającą gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 20900,78ha (wg stanu na 01.01.2014 r.). Grunty nadleśnictwa położone są w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w częściach powiatów: toruńskiego, Miasta Toruń, lipnowskiego oraz włocławskiego.

Galeria zdjęć

7 września 2022 r. na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice odbyło się szkolenie dla szkółkarzy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Leśna brać odwiedziła podtoruńskie nadleśnictwa w celu wymiany praktycznych rozwiązań i doświadczeń. Nic więc dziwnego, że punktem obowiązkowym takiego szkolenia była szkółka kontenerowa w Nadleśnictwie Dobrzejewice. Gościliśmy kolegów po fachu w Gospodarstwo Szkółkarskie Bielawy, gdyż to najnowocześniejsza „fabryka drzew”, która zasila materiałem sadzeniowym nie tylko nadleśnictwa z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Jest to „porsche” wśród leśnych szkółek i odpowiedź na potrzebę sadzenia dużej ilości drzew na terenach poklęskowych. 16 mln sadzonek z Dobrzejewic rośnie już na klęsce z 2017 roku. Mamy możliwość wyhodowania nawet 8 mln sztuk sosny w ciągu… pół roku (!). Nasz materiał sadzeniowy gwarantuje niespotykaną udatność (przeżywalność posadzonych drzewek) i szybki wzrost. Na terenach poklęskowych jest to niezwykle ważne, by jak najszybciej „przykryć teren” drzewami (by nie doszło do erozji gleby i jej zachwaszczenia). Goście poznali szkółkarskie tajniki hodowli sadzonek kontenerowych, a my pokazaliśmy uprawy i młodniki – czyli młode lasy posadzone w naszym Nadleśnictwie tą super sadzonką .

Historia

Oprócz uwarunkowań przyrodniczych na stan lasów nadleśnictwa ma bezpośredni wpływ historia tych ziem. Największe piętno wywarło kulturowe dziedzictwo: parcelacja majątków ziemskich oraz rozwój osadnictwa. Obie sytuacje przyczyniły się do wylesienia dużych obszarów leśnych. Porolność do dziś jest cechą dobrzejewickich lasów.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Dobrzejewice informuje, że w roku 2013 uzyskało dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania „Prowadzenie działalności ekologicznej w izbie edukacyjnej Nadleśnictwa Dobrzejewice usytuowanej w Leśnictwie Bielawy”.