Położenie

Nadleśnictwo Dobrzejewice jest jednostką administracyjno– gospodarczą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, zarządzającą gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 20900,78ha (wg stanu na 01.01.2014 r.). Grunty nadleśnictwa położone są w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w częściach powiatów: toruńskiego, Miasta Toruń, lipnowskiego oraz włocławskiego.

Galeria zdjęć

W dniu 4 września 2021 roku, w Porcie Drzewnym w Toruniu, stanęło stoisko edukacyjno-promocyjne Lasów Państwowych. Na terenie Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, odbyło się tego dnia „XIII Dziękczynienie w Rodzinie”.

Historia

Oprócz uwarunkowań przyrodniczych na stan lasów nadleśnictwa ma bezpośredni wpływ historia tych ziem. Największe piętno wywarło kulturowe dziedzictwo: parcelacja majątków ziemskich oraz rozwój osadnictwa. Obie sytuacje przyczyniły się do wylesienia dużych obszarów leśnych. Porolność do dziś jest cechą dobrzejewickich lasów.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Dobrzejewice informuje, że w roku 2013 uzyskało dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania „Prowadzenie działalności ekologicznej w izbie edukacyjnej Nadleśnictwa Dobrzejewice usytuowanej w Leśnictwie Bielawy”.