Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W Nadleśnictwie Dobrzejewice znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu:


Obszar chronionego krajobrazu „Nizina Ciechocińska"
Obszar ten jest położony w obrębie Kotliny Toruńskiej, stanowiącej fragment Pradoliny Wisły. Podstawą utworzenia obszaru chronionego krajobrazu jest ochrona unikalnych walorów mikroklimatycznych Uzdrowiska Ciechocinek i jego najbliższych okolic oraz ochrona piękna nadwiślanego krajobrazu, posiadającego cechy zbliżone do naturalnych.
Cały obszar zajmuje powierzchnię 36814 ha, z czego w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Dobrzejewice wynosi około 24731,66 ha, w tym w stanie posiadania 13181,66 ha i jest zlokalizowana tylko w obrębie Wąkole.

Obszar chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy"
Jest to największy obszar chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim. Został utworzony w celu ochrony środowiska wodnego i bytujących w nim ryb, a w szczególności pstrąga, łososia, troci, certy. Osobliwością środowiska faunistycznego Drwęcy jest minóg rzeczny.
Cały obszar zajmuje powierzchnię 56848 ha, z czego w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Dobrzejewice znajduje się około 1565,44 ha, w tym w stanie posiadania 264,44 ha i jest zlokalizowana tylko w obrębie Dobrzejewice.