Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa występują 7 stanowisk pomników przyrody, tym:

  • okazałych rozmiarów drzewa o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej i krajobrazowej: dąb szypułkowy w Leśnictwie Osiek, dwa dęby szypułkowe w Leśnictwie Brzozówka, 2 dęby szypułkowe w Leśnictwie Bielawy (Miasto Toruń), dwa dęby szypułkowe oraz lipa w Leśnictwie Dąbrówka oraz grab w Leśnictwie Wylewy.
  • pomnik przyrody nieożywionej – kem* "Zielona Góra". Jest to bardzo dobrze zachowany, charakterystyczny dla okolic fragment ukształtowania rzeźby terenu.

Kem – forma ukształtowania powierzchni ziemi: garb, pagórek lub stoliwo o wysokości od kilku do kilkunastu metrów i średnicy kilkuset metrów, o kształcie stożka lub z płaskim wierzchołkiem i stromymi zboczami. Tworzą go warstwowo ułożone piaski, mułki i żwiry, które były osadzane w szczelinach i zagłębieniach w obrębie lądolodu, martwego lodu, bądź między sąsiednimi lobami lodowca przez wody roztopowe lub wody stojące.