Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Dobrzejewice jest jednostką administracyjno– gospodarczą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, zarządzającą gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 2 0 9 9 7, 4 6 ha (wg stanu na 01.01.2024 r.). Grunty nadleśnictwa położone są w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w częściach powiatów: toruńskiego, Miasta Toruń, lipnowskiego oraz włocławskiego.

Nadleśnictwo swym zasięgiem obejmuje sześć gmin wiejskich (gm. Lubicz, gm. Czernikowo, gm. Obrowo, gm. Bobrowniki, gm. Lipno, gm. Fabianki) oraz gmin Miasto Lipno i Miasto Toruń.

Nadlęśnictwo tworzy zwarty kompleks leśny położony na prawym brzegu rzeki Wisły. Podzielone jest na dwa obręby leśne: Dobrzejewice i Wąkole w skład których wchodzi 12 leśnictw w tym szkółka leśna Bielawy.


Lokalizacja między trzema aglomeracjami miejskimi, ma swoje odbicie w działaniu nadleśnictwa. Leśnicy borykają się tutaj z problemami związanymi z rozbudową infrastruktury mieszkaniowej (wkraczanie z zabudową w tereny leśne, zabudową dróg uniemożliwiająca przeprowadzenie sprawnej akcji gaśniczej), naruszeniem granic, sprawami dotyczącymi służebności, zwiększonym szkodnictwem leśnym – śmieciami w lesie, kradzieżami, podpaleniami.

Szczegółowe położenie na mapie i dojazd do Nadleśnictwa