Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Dobrzejewice

Na czym polega Program? Zasady, lokalizacja i kilka ważnych spraw do pobrania!

Tereny Nadleśnictwa Dobrzejewice, były dotychczas celem turystyki tzw. jednodniowej.

Sąsiedztwo trzech dużych miast: Torunia, Włocławka i Lipna wiąże się ze wzmożoną penetracją terenów leśnych przez mieszkańców aglomeracji, rozwojem zabudowy mieszkaniowej pośród lasów oraz wzmożonym zainteresowaniem turystyką rowerową.

Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Dobrzejewice to nowość, która zainteresuje osoby szukające wrażeń. Ideą Programu, było wyznaczenie specjalnego terenu, na którym miłośnicy nocowania w lesie, będą mogli uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. 

Obszar programu, został podzielony na dwie strefy. Jedna położona bliżej Torunia otrzymała nazwę „Strefa wyciszenia”, druga - niemal pośrodku kompleksu Nadleśnictwa, niedaleko Czernikowa, nazywa się „Sosnowa harmonia”.

Razem 1500 hektarów do nocowania "na dziko", ale co najważniejsze: legalnie. 

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie Banku Danych o Lasach oraz z poziomu aplikacji mBDL android / iPhone.

Z menu podręcznego wybierz - mapy BDL - mapa zagospodarowania turystycznego.  

 

Uwaga!!!

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1. Regulaminem korzystania z obszaru (do pobrania poniżej).

2. Informacjami dotyczącymi używania ognia:

Na obszarze „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Dobrzejewice rozpalanie ognisk jest zabronione. Miejscem wyznaczonym do rozniecania ognia na terenie nadleśnictwa jest punkt edukacyjny w Leśnictwie Obrowo, mieszczący się przy siedzibie Nadleśnictwa Dobrzejewice w miejscowości Zawały 101. Drewno przynosi się ze sobą.

3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu.

Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu.

5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.

Według stanu na miesiąc maj 2021 roku, takie prace prowadzone są w:

Leśnictwie Brzozówka ("Strefa wyciszenia")

w lokalizacjach (wydzieleniach): oddziału 65.

UWAGA!!! 

Od dnia 15 lipca 2021 roku, obaszar "Zanocuj w lesie" połozony w leśnictwach: Wylewy i Dąbrówka tzw. "Sosnowa harmonia" jest NIEDOSTĘPNY!

W wyniku burzy jaka przeszła przez teren Naleśnictwa, wystąpiły szkody w lesie. Wiele drzew jest połamanych, przewrócownych, zwisają nadłamane gałęzie. Przebywanie na terenie leśnym, jest w tym momencie niebezpieczne dla życia i zdrowia.

Poinformujemy Państwa o zakończeniu uprzątania lasu ze zniszczeń i o ponownym udostępnieniu strefy do nocowania. 

6. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!

Na terenie objętym Programem godpodarują Koła Łowieckie: 

KŁ "Młodnik" - obwód 164 w "Strefie wyciszenia";

KŁ "Bażant" - obwód 181 i KŁ "Głuszec" - obwód 180 w "Sosnowej harmonii".

7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa.

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (do pobrania poniżej) oraz przesłanie go na adres: dobrzejewice@torun.lasy.gov.pl  - nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu.

Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegu.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Kamila Czajka 606 646 009.

 

Jeśli skorzystałeś z Programu zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety w celu poznania Waszych opinii:

link: Ankieta "Zanocuj w lesie" - użytkownicy (ewaluacja.eu)

 

Miłego nocowania!

 

Nadleśnictwo Dobrzejewice przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.