Wydawca treści Wydawca treści

Nowoczesna sala do edukacji ekologicznej już gotowa!

Nadleśnictwo Dobrzejewice informuje, że w roku 2013 uzyskało dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania „Prowadzenie działalności ekologicznej w izbie edukacyjnej Nadleśnictwa Dobrzejewice usytuowanej w Leśnictwie Bielawy”.

Efektem rzeczowym zadania było przystosowanie sali znajdującej się na Szkółce Leśnej Bielawy do celów edukacyjnych poprzez wyposażenie w niezbędny sprzęt audiowizualny, meble, materiały i pomoce dydaktyczne. Zadanie miało na celu wykorzystanie powierzchni na szkółce leśnej Bielawy do stałego podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Torunia i okolic oraz umożliwienie prowadzenia zajęć na dobrym poziomie i bez względu na pogodę. Wyposażenie sali w ekran projekcyjny oraz projektor pozwala na zastosowanie różnorodnych form dydaktycznych jak: prelekcje, warsztaty, projekcje, wystawy tematyczne, seminaria. Zakupione elementy takie jak: tablica interaktywna, projektor, programy multimedialne, wizualizer, system nagłaśniający, system prezentacyjny w postaci ścianek wystawowych i linkowego systemu zawieszania, plansze edukacyjne, płyty DVD o tematyce ekologicznej, lupy - umożliwiają różnorodny sposób prezentacji informacji i wykorzystanie nowoczesnych technik audiowizualnych.
Działania nadleśnictwa w zakresie edukacji przyrodniczej społeczeństwa realizowane są od wielu lat i rok rocznie cieszą się dużym zainteresowaniem. Realizacja projektu zwiększy atrakcyjność edukacyjną Szkółki Leśnej Bielawy oraz wpłynie na efektywność w przyswajaniu informacji przez odbiorców.